SPLOŠNI POGOJI za najem apartmajev in sob

1.PRIJAVA, STROŠKI in ODPOVEDNI RIZIKO:

Gost, ki se prijavi na letovanje na slovenski obali preko Turistične agencija BELE SKALE d.o.o., sklene z agencijo dogovor in mora ob prijavi plačati znesek akontacije 30%. Ob prijavi je gost dolžan navesti vse podatke in priložiti zahtevane dokumente. V roku 24 ur se mora odločiti, ali bo za namestitev vplačal odpovedni riziko v višini 5,5 % od celotnega zneska aranžmaja. Polica krije stroške v primeru:

– bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci),

– bolezni ali smrti sopotnikov, ki niso v sorodstvenem razmerju;

– poziva sodnih in upravnih organov.

Vzroke odpovedi mora gost dokazati s pisnim potrdilom in dokumenti. Gost nosi stroške sam, če odpove namestitev brez vzroka ali v primeru, da ne želi vplačati odpovedni riziko.

STROŠKI SE OBRAČUNAJO:

– do 7 dni pred pričetkom potovanja 30% cene

– od 7 do 0 dni pred pričetkom potovanja 80% cene

– brez odpovedi ali po pričetku potovanja 100% cena

Če potnik med letovanjem na lastno željo odstopi od namestitve, nima pravice do povračila stroškov.

2.CENA ARANŽMANA

Na ceniku oz. v ponudbi je navedeno, katere storitve so vštete v ceno, vrsta namestitve in morebitna doplačila.

3.ODPOVED ali SPREMEMBA APARTMAJA / SOBE

Turistična agencija Bele skale d.o.o. si pridržuje pravico do menjave apartmaja /sobe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Turistično agencijo Bele skale pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da dogovora ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Turistična agencija Bele skale d.o.o. si pridržuje pravico so spremembe apartmaja/sobe zaradi višje sile.

4.REKLAMACIJA

Če izvedba namestitve ali storitve ni bila pravilna, ima gost pravico vložiti pisno reklamacijo v roku 8 dni po končanem aranžmaju.

5.OPOZORILO

Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del dogovora, s katerim naroči gost storitve pri turistični agenciji Bele skale d.o.o.

Izola, 15.1.2021

Turistična agencija Bele skale d.o.o.