1.PRIJAVA, STROŠKI in ODPOVEDNI RIZIKO:
Potnik, ki se prijavi na aranžma, ki ga organizira ali prodaja Turistična agencija BELE SKALE d.o.o., sklene z agencijo pogodbo in mora ob prijavi plačati stroške rezervacije 15€ (velja za počitnice in večdnevne izlete drugih organizatorjev, letalske karte, za rezervacijo hotela v tujini) ter znesek akontacije, ki je določen na programu. Ob prijavi je gost dolžan navesti vse podatke in priložiti zahtevane dokumente. V roku 24 ur se mora odločiti, ali bo za potovanje vplačal odpovedni riziko preko zavarovalnice – v višini 5,5% od celotnega zneska aranžmaja oz. minimalno 10€. Polica krije stroške v primeru: bolezni, smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) ali sopotniku, ki ni v sorodstvenem razmerju; poziv sodnih in upravnih organov.  Vzroke odpovedi mora dokazati s pisnim potrdilom in dokumenti.
Gost vedno sam nosi stroške, če odpove aranžma brez vzroka ali v primeru, da ne želi vplačati odpovednega  rizika.

STROŠKI SE OBRAČUNAJO:

– od 15 do 8 dni pred pričetkom potovanja  30% cene
– od 7 do 0 dni pred pričetkom potovanja  80% cene
– brez odpovedi ali po pričetku potovanja  100% cena

POMEMBNO!
Ob prijavi na aranžma drugega organizatorja, veljajo njegovi splošni pogoji. Vedno so priloženi izletu ali napisani v katalogu. Prosimo bodite pozorni in preberite pogoje ob podpisu aranžmaja.

Dokončno plačilo je potrebno opraviti 14 dni pred pričetkom potovanja. Kot dokaz plačila, so gostu izročeni potovalni dokumenti – voucher, vize, vozovnice, letalske karte,  katere nato gost predloži vodji potovanja ali izvajalcu storitve.

Če potnik med izletom, potovanjem, dopustom, na lastno željo odstopi od aranžmana, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov.

2.CENA ARANŽMANA
Na programu je navedeno katere storitve so vštete v ceno, kategorija namestitve, morebitna doplačila.

3.DOKUMENTI in PREDPISI
Potnik, ki se pripravlja na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni dokument, morebitne vize. Spoštovati mora carinske in devizne predpise. Če zaradi nespoštovanja teh ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi vse posledice in stroške.

4.ODPOVED ali SPREMEMBA PROGRAMA
Turistična agencija Bele skale d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 dni pred pričetkom za večja potovanja oz. 1 dan pred odhodom za enodnevna potovanja, če se za potovanje ne prijavi zadostno število potnikov.
Za potovanje z avtobusom – najmanj 30 potnikov.

Ravno tako si T.A. Bele skale d.o.o. pridržuje pravico do popolnega oz. delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo možno pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti; za T.A. Bele skale pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. T.A. Bele skale d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile, ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje – brez odškodnine in po veljavnih predpisih v mednarodnem potniškem prometu. Ravno tako T.A. Bele skale d.o.o. ne more prevzeti odgovornost za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V takšnih okoliščinah lahko zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. Če T.A. Bele skale odpove aranžma, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila.

5.REKLAMACIJE
Če izvedba programa ali storitve ni bila pravilna, ima gost pravico vložiti pismeno reklamacijo v roku 60 dni po končanem aranžmaju.

6.ZDRAVSTVENI PREDPISI
Vsak potnik, ki potuje v rizične kraje, si mora pri svojem zdravniku do časa priskrbeti vsa potrebna cepljenja – rumeno knjižico.

7.PRTLJAGA
Prijavo izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskem prevozniku je za prtljago odgovorna izključno letalska družba.

8.INFORMACIJE
Informacije, ki jih dobi potnik na prodajnem mestu, ne obvezujejo organizatorja bolj kot navedbe v ponudbi, oz. v samem programu.

9.OPOZORILO
Ti splošni pogoji in navodila so sestavni del pogodbe, s katero naroči gost storitve pri T.A. Bele skale d.o.o. za kar prejme račun.